Disclaimer

 

Disclaimer Yoga in de Buurt

M.J.W. de Kuijper (Kamer van Koophandel: 17236402), oprichter en eigenaar van www.yogaindebuurt.nl, hierna te noemen Yoga in de Buurt verleent u hierbij toegang tot www.yogaindebuurt.nl en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen.

Yoga in de Buurt behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Yoga in de Buurt spant zich in om de inhoud van www.yogaindebuurt.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op www.yogaindebuurt.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling Yoga in de Buurt.

In het bijzonder zijn alle prijzen op www.yogaindebuurt.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Gebruikers kunnen zelf geen inhoud plaatsen op www.yogaindebuurt.nl en zich alleen aanmelden via de daarvoor bestemde formulieren. Yoga in de Buurt controleert de gegevens van een aanmelding alvorens deze te plaatsen en Yoga in de Buurt heeft redactioneel toezicht op ingezonden stukken. Yoga in de Buurt zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier op de website.

Voor op www.yogaindebuurt.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Yoga in de Buurt nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Yoga in de Buurt en haar bezoekers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Yoga in de Buurt, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Vragen?

Neem voor vragen over de disclaimer contact op met Yoga in de Buurt: info@77.72.145.130.


Overig Disclaimer

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens dankzij de ICTRecht-disclaimergenerator (http://ictrecht.nl/disclaimergenerator/) gegenereerd.